Wystąpienia publiczne dla młodzieży

Już 5 i 12 marca 2022 rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów młodzieżowych w ramach Młodzieżowej Akademii Lidera. Tym razem na tapecie mamy wystąpienia publiczne.

Marcowe szkolenie na celu przygotowanie, oswojenie i efektywne poprowadzenie przez młodzież wszelkiego rodzaju wystąpień, pomimo towarzyszących im sytuacji trudnych, stresujących czy tremy. Udział w warsztatach przygotuje młodzież do podejmowania różnego rodzaju przemówień, począwszy od skutecznych wystąpień autoprezentacyjnych, wystąpień przed kamerą, aż po nieprzeciętne zaprezentowanie tematu podczas egzaminu dojrzałości. Młodzież pozna zasady tworzenia elevator speech, układ ramowy prezentacji informującej i motywacyjnej, zasady pracy z kamerą, konstrukcję wystąpień promocyjnych. Otrzyma narzędzia pracy nad emocjami na scenie, nauczy się mowy ciała i modulacji głosu, a także zasad proksemiki i mechanizmów z zakresu psychologii motywacji.

Szkolenie poprowadzą: Joanna Chmura – certyfikowany trener biznesu, trener kompetencji miękkich, trener mentalny w trakcie certyfikacji oraz Alicja Kozyra – certyfikowany trener biznesu.

Skip to content