Diagnoza i konsultacje społeczne

W listopadzie i grudniu poświęciliśmy cały nasz czas, uwagę i zaangażowanie w w przeprowadzenie diagnozy środowiska młodzieżowego w Namysłowie. Przeprowadziliśmy szereg wywiadów z młodzieżą i wieloma osobami powiązanymi ze środowiskiem młodych ludzi w Namysłowie- nauczycielami, pedagogami, trenerami, animatorami kultury, rodzicami. Przeprowadziliśmy ankietę online w której wzięło udział 128 respondentów, uczniów szkół podstawowych powiatu namysłowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

WYNIKI ANKIETY  

DIAGNOZA

Oprócz spotkań roboczych na których analizowaliśmy wstępne wyniki naszej diagnozy społecznej, odbyły się również konsultacje społeczne. Przeprowadziliśmy dwa intensywne spotkania. Na pierwsze z nich zaprosiliśmy  radnych miejskich i powiatowych: Marię Teodorczyk, Wojciecha Kowalczyka, Artura Włodarczyka, Jakuba Włodarczyka, Lucynę Medyk, Grzegorza Grudzińskiego oraz Emilię Wołczańską – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i Paulinę Kochańską, prawniczkę, absolwentkę LO. Spotkanie były bardzo inspirujące, mogliśmy porozmawiać o nurtujących nas problemach i spotkaliśmy się z otwartą postawą i chęcią zaangażowania się w nasze pomysły. Było to bardzo budujące doświadczenie dające nam nadzieję na dobrą współpracę na przyszłość.

Kolejne konsultacje odbyły sie już w styczniu 2023. Tym razem gościliśmy 6 wspaniałych pań których działalność jest, między innymi, silnie związania z namysłowską młodzieżą. Dziękujemy paniom: Jadwidze Kaweckiej, Katarzynie Kot, Agnieszce Klimas, Joannie Staruszkiewicz, Annie Toch-Pasiar oraz Magdalenie Stępień za możliwość bardzo dobrej i owocnej dyskusji, wymianę spostrzeżeń i otwarcie się na nowe możliwości. W czasie spotkania padły ważne deklaracje pomocy oraz współpracy na którą się bardzo cieszymy.

Konsultacje społeczne są ważnym elementem naszego projektu dot. partycypacji obywatelskiej. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność wpłynie pozytywnie na jakość funkcjonowania młodzieży w naszym mieście.

Skip to content