Ewaluacja projektu

Badanie ewaluacyjne realizacji projektu zostało przeprowadzone zgodnie z definicją ewaluacji. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy Junior Academy i członkowie Stowarzyszenia Prudenter Agas.
W procesie oceny realizacji i rezultatów zadania szczególne znaczenie miało określenie, jakie twarde i miękkie rezultaty udało się uzyskać w trakcie podejmowanych działań. Szczegółowa analiza rezultatów poszczególnych działań została dokonana na podstawie rozmów z uczestnikami, ankiet i innych aktywizujących metod wypełnianych w trakcie oraz po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. W celu jak najlepszej ewaluacji realizacji projektu zorganizowaliśmy wyjazd weekendowy dla uczestników Junior Academy. Wyjazd ewaluacyjny odbył się w Srebrnej Górze w daniach 17-19 marca 2023 r.  Działania ewaluacyjne (rozmowy, metody aktywizacyjne) zostały połączone z aktywnością na świeżym powietrzu.

Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane przez członków stowarzyszenia w pracach nad kolejnymi projektami dla młodzieży w przyszłości.

©2022 PRUDENTER AGAS
Skip to content