Diagnoza społeczna

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY – NAMYSŁÓW

PODSUMOWANIE: Diagnozę społeczną młodzieży w powiecie namysłowskim zaczęliśmy realizować od początku kwietnia i zakończyliśmy we wrześniu 2023 r. Rozpoczęliśmy od krótkiego szkolenia przypominającego zasady przeprowadzania diagnozy społecznej oraz zaplanowania działań, wybrania metod i narzędzi oraz przygotowania harmonogramu przeprowadzenia diagnozy.

W drugim etapie zebraliśmy informacje na temat zasobów (organizacje, instytucje, kadry działające na rzecz młodzieży),
dokonaliśmy przeglądu infrastruktury służącej młodzieży w Namysłowie oraz wydarzeń skierowanych do młodzieży, ofertę
szkół, zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności młodzieży. W trzecim etapie przygotowawczym ustaliliśmy kogo badać, w
jaki sposób oraz w jakich miejscach, by nikt nie został pominięty i by pozyskane w badaniu informacje były miarodajne.


Przygotowania do przeprowadzenia diagnozy miały charakter warsztatowy pod opieką 2 tutorów. Następnie młodzież podzielona
na grupy zadaniowe przygotowała ankietę i ruszyła „w teren”. Zostały przeprowadzone rozmowy i wywiady indywidualne oraz
grupowe z wszystkimi grupami dorosłych (nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół i kierownicy placówek samorządowych,
przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) i młodych osobami (uczniami szkół ponadpodstawowych i
najstarszych klas szkół podstawowych, radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawicielami samorządów uczniowskich,
różnych grup zainteresowań, np. sportowców, harcerzy). Młodzież przeprowadzała rozmowy w miejscach wcześniej
umówionych, ale również „spontanicznie” podczas imprez i wydarzeń lokalnych, plenerowych, jak Dni Namysłowa. Następnie
wyniki ankiety i wszystkich wywiadów i rozmów oraz pozostałe informacje pozyskane z urzędów i szkół zostały przeanalizowane.


Opis sytuacji młodzieży, wnioski i oczekiwania zostały spisane w formie dokumentu pn. DIAGNOZA SPOŁECZNA (poniżej)

W przygotowywaniu i organizacji spotkań pomagali wolontariusze. Część spotkań odbywała się w użyczonych przez stowarzyszenie salach

Styczeń-czerwiec 2023- przygotowania do diagnozy, przeprowadzenie diagnozy i konsultacji społecznych

Miesiące letnie przeznaczamy na przeprowadzanie ankiet oraz indywidualnych konsultacji społecznych. Pracy jest bardzo dużo, więcej, niż się spodziewaliśmy. Pracujemy w grupach, spotykamy się regularnie mimo wyjazdów. Wakacje wakacjami ale diagnoza musi powstać!

Do styczniowych konsultacji zaprosiliśmy przede wszystkim osoby pracujące z młodzieżą, dla młodzieży oraz odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój środowiska młodzieżowego w Namysłowie. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z nauczycielami, dyrektorami szkół, pedagogami i psychologami pracującymi w szkołach. W konsultacjach również wzięli udział urzędnicy Starostwa Powiatowego oraz miejscy i powiatowi radni działający w Komisji Edukacji. Na nasze zaproszenie odpowiedziała również naczelniczka Wydziału Oświaty oraz pani kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

W czasie spotkania padły ważne deklaracje pomocy oraz współpracy na którą się bardzo cieszymy.

Konsultacje społeczne, zarówno grupowe, jak i indywidualne, są ważnym elementem naszego projektu dot. partycypacji obywatelskiej. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność wpłynie pozytywnie na jakość funkcjonowania młodzieży w naszym mieście.

Mamy bardzo pracowity początek roku roku pod znakiem  przygotowań do badania środowiska młodzieżowego w Namysłowie oraz konsultacji społecznych, które pomogą im przygotować Strategię Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych.

Uczymy się przeprowadzać wywiady, konsultacje i tworzyć ankiety pod czujnym okiem Przemysława Paradowskiego i Anny Kubiak-Łopion. Dużo pracy ale i dużo nowych umiejętności. Dużo się dzieje, nawet w ferie!

Skip to content