Włączamy Ukrainę

WŁĄCZAMY UKRAINĘ

Projekt WŁĄCZAMY UKRAINĘ otrzymał wsparcie w otwartym konkursie grantowym na projekty długofalowe w programie Wspieramy Ukrainę Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W konkursie złożono 246 wniosków. Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 32 projekty na łączną kwotę 1 544 811,00 zł. Nasz projekt uzyskał bardzo wysokie, 4 miejsce.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne dzieci i młodzieży uchodźców
wojennych z Ukrainy, którzy trafili do powiatu namysłowskiego.

Cele szczegółowe to wsparcie nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat, wsparcie wyrównywania różnic programowych z przedmiotów szkolnych dla dzieci i młodzieży
uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.

Włączamy Ukrainę” to projekt włączający. Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do powiatu namysłowskiego. Działania, takie jak nauka języka polskiego, wyrównywanie różnic programowych z przedmiotów szkolnych dla różnych grup wiekowych i odmiennym zaawansowaniu oraz wsparcie psychologiczne pozwolą dzieciom i młodzieży z Ukrainy zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędne do poprawienia ich funkcjonowania w szkołach i społeczności lokalnej. Projekt jest otwarty dla wszystkich potrzebujących pomocy w zakresie znajomości języka polskiego, wsparcia w obszarze przedmiotów szkolnych i wsparcia psychologów. Realizacja projektu otworzy uczestnikom “drzwi” do pełniejszego życia w Polsce, włączy ich do społeczności lokalnej.

Partnerem krajowym zaangażowanym w realizację projektu będzie Pracownia Psychologiczno-
Terapeutyczna Affirmo z Namysłowa.  Pracowania zatrudnia psychologów i terapeutów, którzy przeprowadzają zajęcia
integracyjne, warsztaty psychologiczne, udzielają wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży,
także z Ukrainy. W ramach projektu przewidujemy współpracę w obszarze wsparcia
psychologicznego dzieci i młodzieży uchodźców wojennych z Ukrainy.

Projekt będzie realizowany w okresie 11.07.2022- 30.06.2023.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

W połowie września ruszyły zajęcia z języka polskiego  dla ukraińskich dzieci i  młodzieży. Zajęcia cieszą się bardzo dużą popularnością a prowadzone są przez doświadczone nauczycielki języka polskiego jako obcego, panie Jolantę Wilczyńska, Grażynę Samulewicz oraz Adrianę Włodarczyk.

Zakończyliśmy już rekrutację na zajęcia wspomagające naukę matematyki oraz języków obcych. W piątek, 25 listopada,  ruszyły zajęcia wspomagające z matematyki dla klas 1 szkół średnich które prowadzi pani Magdalena Kaczak. Frekwencja na trwających już zajęciach języka polskiego zarówno wśród dzieci jak i młodzieży jest duża. Od przyszłego tygodnia ruszają również zajęcia z języka angielskiego.

Scroll to Top
Skip to content