TURNIEJ SZACHOWY 30 września 2022

Jak oceniacie, co jest największą wartością Waszego projektu?

Uważamy ,że największą wartością naszego projektu było przyciągnięciem  młodzieży do wspólnie spędzonego ambitnie czasu. Dzięki temu projektowi mogli rozwinąć swoją pasje oraz wykazać się umiejętnościami.

Czy coś Was zaskoczyło podczas przygotowań/realizacji Waszego projektu? Jeśli tak, to dlaczego?

W trakcie przygotowywań do turnieju zaskoczyła nas duża liczba chętnych osób, co wskazuje na to jak bardzo organizowanie tego typu projektów jest potrzebna aby młodzież miała gdzie się rozwijać i wykazać.

Jakich nowych umiejętności nabyliście podczas przygotowania/realizacji projektu?

???

Czy uważacie, że Wasz projekt ma potencjał by na stałe znaleźć się w ofercie wydarzeń skierowanych do namysłowskiej młodzieży? Dlaczego?

Jesteśmy pewni że nasz projekt powinien zostać organizowany nie tylko jednorazowo ale na stałe, ponieważ jest to świetny sposób  na wykorzystanie  wolnego czasu przez namysłowską młodzież w wartościowy sposób

Skip to content