O nas

Nasza misja

“Prudenter Agas pro publico bono”. 

Cele statutowe

 Stowarzyszenia to prowadzenie działalności na rzecz:

– dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych oraz wspierania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży;

– osób w wieku emerytalnym, aktywizacji społecznej osób starszych;

– upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, w tym praw dziecka;

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

– ekologii i ochrony roślin i zwierząt;

– turystyki i krajoznawstwa;

– promocji i organizacji wolontariatu oraz organizowania akcji charytatywnych;

– wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

– popularyzacji wiedzy oraz wyników badań naukowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. 

  • poprzez organizowanie zajęć, w tym warsztatów edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży;
  • organizowanie wyjazdów i wymiany dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą;
  • organizowanie wykładów, warsztatów i seminariów oraz realizacja projektów upowszechniających i chroniących wolności i prawa człowieka, w tym prawa dziecka;
  • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji dla różnych grup społecznych.

Przemek Paradowski 

z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Wrocławskiego. Badacz parlamentaryzmu, autor publikacji naukowych, w tym dwóch monografii,  z historii i europeistyki. Nauczyciel szkolny i akademicki. Laureat wielu nagród, w tym za najlepszą pracę doktorską Fundacji Aurea Demokratia, za pracę dydaktyczną Ministra Edukacji oraz Kuratora Oświaty w Opolu. Odznaczony medalem Pro Patria za popularyzację historii wśród młodzieży. Inicjator wielu wydarzeń oraz akcji edukacyjnych i społecznych skierowanych do młodzieży z zakresu historii, praw człowieka, europeistyki, politologii. Z sukcesem sięga po zewnętrzne granty na rzecz organizacji pozarządowych. Uwielbia podróże, górskie wędrówki, kocha literaturę, dobrą muzykę. Prywatnie mąż Kaśki i cudowny ojciec Antka i Mai.

Kasia Paradowska 

absolwentka politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych z Kreowania Wizerunku Publicznego, na co dzień Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Namysłowie oraz radna Rady Miejskiej w Namysłowie. Uwielbia pracę z ludźmi i na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariusz wielu akcji charytatywnych i akcji społecznych. Od wielu lat z dużym powodzeniem uczestniczy w realizowaniu projektów na rzecz społeczności starszej i młodszej. Uwielbia teatr, poezję śpiewaną, rower i dobre kino. Aktywnie spędza czas, odpoczywając w działaniu. Prywatnie żona Przemka, mama Mai i Antka. 

Tomek Soja

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Z edukacją związany od 1993 roku. Pracował w III LO we Wrocławiu, 13 Gimnazjum we Wrocławiu, od 2006 roku  w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. Od wielu lat realizuje projekty edukacyjne m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od 2017 roku jest członkiem najstarszej i największej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko- żydowskim – Forum Dialogu. Inicjator działań na forum lokalnym dotyczących upamiętniania miejsc związanych z kulturą żydowską. Interesuje się  filmem, historią i zabytkami Dolnego Śląska, miłośnik turystyki górskiej, a także Republiki Czeskiej i języka czeskiego. Jego uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach, sam organizuje od 2014 roku Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów ze Śląska . Prywatnie mąż Sylwii, tato Janka i Antosi.

Ania Kubiak-Łopion

od ponad 20 lat mocno zaangażowania w podnoszenie jakości nauczania języków obcych, autorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji związanych z nauczaniem  języka angielskiego.  Magister  filologii angielskiej, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako  specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Całą energię i serce wkłada zarówno w formalną jak i pozaszkolną edukację dzieci i młodzieży, biorąc udział w międzynarodowych projektach i szkoleniach w ramach programu Erasmus+, eTwinning oraz organizacji AIESEC. Doskonali swój warsztat pracy w kraju i za granicą, m.in. w North Mon Institute, Cork w  Irlandii. Miłośniczka teatru amatorskiego, tworzy ze swoimi uczniami spektakle teatralne w języku angielskim.  Sama również występuje  na scenie wraz z innymi nauczycielami wspierając tym samym akcje społeczne i charytatywne. W wolnym czasie czyta, zwiedza z mężem Ryśkiem i synem Jankiem świat na rowerze lub zdobywa szczyty górskie Korony Gór Polski

Ola Świtlik

urodzona Ustczanka, z wykształcenia ekonomistka, z zawodu księgowa, z zamiłowania fotografka, miłośniczka natury, książek, muzyki, tańca; joginka i wegetarianka. Przez kilka lat po studiach poszukiwała swojego miejsca, pracując w Sopocie i Łebie. Od 15 lat mieszka i pracuje w Namysłowie. Zawodowo związana ze szkołą, stąd temat edukacji nie jest jej obcy. Prywatnie żona i mama 13-letniego Antka.

 Sylwia Salamon – Soja

Nauczyciel z pasją od ponad 20 lat. Pochodzi z Kluczborka, z Zespołem Szkól Mechanicznych w Namysłowie związana od 18 lat. Od wielu lat lektor języka niemieckiego w Szkole Językowej Question. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia podyplomowe kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego. Realizatorka i współrealizatorka wielu projektów, konkursów, warsztatów i wyjazdów dla młodzieży, których celem jest rozwijanie zamiłowania do języka i  kultury krajów niemieckojęzycznych. Chętnie poszerza wiedzę i umiejętności, brała udział w wielu projektach i szkoleniach w ramach programów Erasmus+, eTwinning, a także tych organizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Goethe-Institut. Współpracuje z różnymi instytucjami i firmami wspierającymi edukację uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych. Miłośniczka kina przekazująca swoją  ogromną pasję i wiedzę o filmie podczas zajęć. Kocha książki i dobrą muzykę. Uwielbia aktywnie spędzać czas, uprawia sport, chodzi po górach, nie boi się nowych wyzwań. Prywatnie żona Tomka, mama Janka i Antosi.

Scroll to Top
Skip to content