Junior Academy

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Kwota finansowania i całkowita wartość projektu: 22 833,73 €

Czym jest Junior Academy?

Junior Academy, młodsza siostra Młodzieżowej Akademii Lidera, to projekt który
został wyłoniony w drodze konkursu ofert w pierwszym konkursie organizowanym
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Czym jest program Aktywni Obywatele?


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z 15 aktualnie
realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund),
które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych
wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości,
praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do
mniejszości.


Garść szczegółów:


Do konkursu wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371
w ścieżce na małe granty. Granty zostały przyznane na realizację 172 projektów: 96
dużych i 76 małych. Nasz projekt, jako jeden z 5 z województwa opolskiego, zdobył
dofinansowanie w obszarze 3- budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania
obywatelskiego na poziomie lokalnym.


Kim są uczestnicy Junior Academy?


Celem Junior Academy jest aktywizacja młodzieży oraz pobudzenie procesów
partycypacji obywatelskiej w naszym mieście. Projekt skierowany jest do młodych
osób, które mają poczucie, że mieszkanie i nauka w małym mieście wiąże się z
wieloma trudnościami, które muszą pokonać na drodze swojego rozwoju i którzy
pragną je przezwyciężyć, by zwiększyć swoje szanse zarówno na polu edukacyjnym,
jak i na rynku pracy w przyszłości.

Do programu zapraszamy osoby z klas 7 i 8 klas szkół podstawowych, którzy widzą u siebie potrzebę rozwoju kompetencji miękkich oraz wykorzystania nabytej wiedzy i
umiejętności we współpracy dla dobra wspólnego, jakim będzie aktywizacja,
partycypacja obywatelska i społeczna i w rezultacie polepszenie warunków
funkcjonowania młodzieży w Namysłowie.

Co będzie się działo w czasie 15 miesięcy trwania projektu?

Junior Academy:


> przeprowadzi 7 bloków szkoleniowych dotyczących rozwoju 20 młodych osób,
> zorganizuje 2 wyjazdy weekendowe dla uczestników i tutorów,
> przeprowadzi działania aktywizujące młodzież
> zorganizuje co najmniej 4 spotkania i warsztaty z działaczami samorządowymi
oraz NGO przygotowujące młodzież do partycypacji,
> opracuje 1 diagnozę społeczną młodzieży,
> sporządzi raport z ewaluacji projektu.

Jakie będą rezultaty projektu?

Przeszkolona młodzież wzmocni swoje mocne strony, umiejętności pracy zespołowej i współdecydowania. Młodzi ludzie poznają sposoby rozwiązywania konfliktów
i podejmowania decyzji oraz rozwiną umiejętności komunikacyjne. Każdy uczestnik
Junior Academy nauczy się zarządzania projektem, rozwinie umiejętności
organizacyjne, negocjacyjne oraz opanuje sztukę podejmowania decyzji.

Uczestnicy Junior Academy staną się liderami grup aktywnej młodzieży w
Namysłowie.

WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU JUNIOR ACADEMY ( może ulec zmianie)

Inauguracja Junior Academy
Termin realizacji: 31 grudnia 2021 – 27 lutego 2022

Warsztaty przygotowujące
Termin realizacji:  1 lutego – 30 września 2022

Przygotowanie diagnozy
Termin realizacji: 1 września – 31 października 2022

Konsultacje
termin realizacji: 1 listopada – 31 grudnia 2022

Przygotowanie Wniosków do budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej
Termin realizacji: 1 grudnia 2022 – 31 stycznia 2023

Ewaluacja projektu- marzec 2023 – wyjazd


Udział młodzieży w programie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt jest sfinansowany z funduszy Programu Aktywni Obywatele realizowanego z budżetu Funduszy EOG
.

Scroll to Top
Skip to content