Kontakt

  • Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dot. przetwarzania danych osobowych stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”
  •  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stowarzyszenie Inicjatyw

Społeczno-Edukacyjnych

PRUDENTER AGAS

KRS 0000782152

REGON 383121356

NIP 7521459360

Adres do korespondencji:

ul. Boh. Warszawy 29/4, 46-100 Namysłów 

Zajęcia edukacyjne/kursy:

ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów 

ul. Pułaskiego 3c, 46-100 Namysłów

numer telefonu: 600486763

email:prudenter.agas@op.pl

Scroll to Top
Skip to content