Włączamy Ukrainę

Dzielimy się dziś z Wami naszą wielką radością- nasz projekt WŁĄCZAMY UKRAINĘ otrzymał wsparcie w otwartym konkursie grantowym na projekty długofalowe w programie Wspieramy Ukrainę Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W konkursie złożono 246 wniosków. Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 32 projekty na łączną kwotę 1 544 811,00 zł. Nasz projekt uzyskał bardzo wysokie, 4 miejsce.

“Włączamy Ukrainę” to projekt włączający. Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do powiatu namysłowskiego. Działania, takie jak nauka języka polskiego, wyrównywanie różnic programowych z przedmiotów szkolnych dla różnych grup wiekowych i odmiennym zaawansowaniu oraz wsparcie psychologiczne pozwolą dzieciom i młodzieży z Ukrainy zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędne do poprawienia ich funkcjonowania w szkołach i społeczności lokalnej. Projekt jest otwarty dla wszystkich potrzebujących pomocy w zakresie znajomości języka polskiego, wsparcia w obszarze przedmiotów szkolnych i wsparcia psychologów. Realizacja projektu otworzy uczestnikom “drzwi” do pełniejszego życia w Polsce, włączy ich do społeczności lokalnej.

Projekt będzie realizowany w okresie 11.07.2022- 30.06.2023.

Zapraszamy do śledzenia naszej aktywności!

Skip to content