Rusza nowy projekt EDUKACYJNE SZANSE

Nasz nowy projekt “EDUKACYJNE SZANSE” został doceniony i zdobył dofinansowanie plasując się na 4 miejscu otwartego konkursu grantowego Programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich”.

Program ten wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. Program dofinansowuje działania na rzecz wyrównywania strat edukacyjnych, edukacji społecznej oraz profilaktyki zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego wśród dzieci i młodzieży.

Adresatami projektu “EDUKACYJNE SZANSE” są młode osoby – uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu namysłowskiego, którzy w wyniku pandemii i zdalnego nauczania mieli ograniczone możliwości opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminu maturalnego na satysfakcjonującym poziomie. 

Zła kondycja psychiczna dzieci i młodzieży związana z izolacją i zdalnym nauczaniem: problemy z percepcją, pamięcią, sprawnością psycho-fizyczną oraz obniżeniem motywacji do działania, nauki, aktywności, natężenie zjawisk o charakterze lękowym, epizodów depresyjnych – wszystkie te problemy dotykały dzieci i młodzież w czasie pandemii. Z niektórymi problemami młodzież nie radzi sobie także dzisiaj, co utrudnia uczenie się w trybie stacjonarnym i nadrobienie zaległości spowodowanych wyżej wspomnianymi problemami, a także wykluczeniem cyfrowym w czasie pandemii.

Jesteśmy szczęśliwi i zmotywowani, trzymajcie kciuki za młodzież i za nas!

Czeka nas krótki ale bardzo intensywny czas wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania dobrostanu naszej młodzieży!

Więcej informacji już wkrótce!

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2022- 31 lipca 2023

LINK do wyników konkursu: https://fed.org.pl/…/2022/12/Wyniki-FP-JESIEN-2022.pdf

Skip to content