W dniach 18-20 lutego 2022 roku odbędzie się klasyfikacyjny turniej szachowy na kategorię V i IV (open). 

Tempo gry:  30 minut na jednego zawodnika 

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (2 rundy w piątek, 3 w sobotę i 2 w niedzielę) 

Serdecznie zapraszamy !  

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31. stycznia 2022  

Ze względu na sytuację epidemiczną obowiązuje limit uczestników – do 40 osób. 

W formularzu zgłoszenia należy podać: nazwisko i imię, rok urodzenia, posiadaną kategorię szachową. Prosimy o zaznaczenie czy zgłaszający posiada sprzęt szachowy wpisując tak lub nie. 

Dalsze informacje zostaną przesłane uczestnikom drogą mailową.